Subsidie Energie: Bio-energie

Subsidiemogelijkheden voor bedrijven – bio-energie

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
Energie Onderzoek subsidie (EOS)
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Reductie Overige Broeikasgassen (ROB)
WKK-regeling (MEP)
Duurzame Biomassa-import
Bio-energie
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
U kunt subsidie voor het leveren van elektriciteit aanvragen via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Kijk voor een overzicht van de subsidiebedragen op de website van de regeling SDE.

Binnen de SDE is geen subsidie mogelijk op vloeibare biomassastromen. Meer informatie over de SDE en een toelichting op de genoemde bedragen vindt u op de SenterNovem-subsite Stimulering Duurzame Energieproductie.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)
Samenwerkingsprojecten, demonstratieprojecten, onderzoeksprojecten en nieuw energieonderzoek op het gebied van duurzame energie zijn ondergebracht bij Energie Onderzoek Subsidies (EOS):

EOS Lange Termijn (EOS-LT)
Subsidie voor fundamenteel en industrieel onderzoek. Binnen deze onderzoekstypen komt ook sociaal-economisch onderzoek in aanmerking voor subsidie. Deze regeling en de EOS-LT regeling voor ECN consortia is op dit moment gesloten.
EOS Nieuw Energie Onderzoek (EOS-NEO)
Subsidie voor uitvinders op instituten, universiteiten en bedrijven. Gericht op de eerste fase van de innovatieketen: het uitwerken van nieuwe ideeën.
De regeling voor onderzoeksprojecten is op dit moment gesloten.
De regeling voor haalbaarheidsstudies is op dit moment gesloten.
EOS Demonstratie (EOS-DEMO)
Subsidie voor het implementeren van nieuwe energietechnologieën in de omgeving waarin ze daadwerkelijk toegepast gaan worden. De regeling is op dit moment gesloten.
EOS Korte Termijn Energieonderzoek (KTO)
Dit was voorheen de regeling Energie en Samenwerkingsprojecten (EOS-ES). Hij stimuleert onderzoek en ontwikkeling van innovatieve energietechniek (haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten).
De regeling KTO-Onderzoeksprojecten is op dit moment gesloten.
De regeling KTO-haalbaarheidsstudies is op dit moment gesloten.
Meer informatie over de EOS-regelingen vindt u op de Agentschap NL-subsite Energie Onderzoek Subsidie onder ‘Subsidies’. Daar vindt u ook de Unieke Kansen Regeling (UKR). Deze regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap NL-programma EnergieTransitie en richt zich op het stimuleren van samenwerkingsprojecten onder leiding van Nederlandse marktpartijen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Subsidie voor de aanschaf van veel duurzame energie installaties is mogelijk via de regeling Energie-InvesteringsAftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling waarbij 44% van de investeringskosten in de bio-energieinstallatie mogen worden afgetrokken van de fiscale winst. Het netto voordeel is ongeveer 11%. Meer informatie over de EIA vindt u op de SenterNovem-subsite EIA.

Reductie Overige Broeikasgassen (ROB)
Stimuleren van reductie van de uitstoot van methaan, lachgas en fluorverbindingen. Meer informatie vindt u op de Agentschap NL-subsite ROB-landbouw.

WKK-regeling (MEP)
Voor WKK-installaties is er als voortvloeisel van de MEP (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) de subsidieregeling WKK-installaties.

Last Updated on: februari 17th, 2017 at 6:14 pm, by admin