Restwamte gebruikt voor stadsverwarming

Restwarmte komt vrij tijdens een crematieproces. In de loop der tijd heeft men steeds meer belangstelling voor deze vorm van warmte ontwikkeld. Terwijl er in de industrie wereld (om financiële redenen) niet eens over na gedacht word om gebruik te maken van restwarmte, doen vele crematoria dit wel, maar nu? Met de stijgende brandstofprijzen, het toenemende aantal crematies en de klimaatveranderingen, willen steeds bedrijven gebruik gaan maken van de grote hoeveelheid restwarmte.

Een nieuwe techniek

Vrijgekomen energie opvangen en toepassen in het betreffende gebouw. Een nieuwe techniek die het Nederlandse bedrijf DFW Europe ontwikkeld heeft. Ze hebben dit project succesvol afgerond in Denemarken en passen het nu toe in Nederland. Het idee is dat de warmte van de crematieovens rechtsreeks wordt benut voor stadsverwarming, Heerhugowaard is één van de eerste steden die deze techniek gebruikt.

DFW Europe

DFW Europe is een Nederlands bedrijf dat overal op de hele wereld crematieovens bouwt en plaatst. Hun algemene directeur Jan Keeman constateert dat het gebruiken van vrijgekomen restwarmte steeds meer belangstelling heeft. ‘De afgelopen jaren hebben wij veel ideeën en noviteiten kunnen aandragen en de nieuwe automatiseringstechnieken kunnen toepassen.

Emotioneel perspectief

Een tijd geleden was het vanuit emotioneel perspectief niet eens denkbaar om de warmte die vrijkwam bij de crematie vervolgens opnieuw te gebruiken. Maar in de loop der jaren is de acceptatiegrens op dit gebied behoorlijk bijgesteld. Oorzaken hiervoor zijn vooral de positieve voorbeelden die we gekregen hebben vanuit het buitenland. Met name Denemarken is een land die hier veel mee bezig is. Hier is het al lange tijd een gerespecteerd specialisme om de warmte van crematieovens op te vangen en daarna te leveren aan scholen, huizen, gebouwen en of fabrieken.

Nederland en Denemarken

Het project dat het Nederlandse bedrijf DWF Europe in Denemarken heeft uitgevoerd was een initiatief van de Deense overheid en een aantal crematoriumeigenaren. Mede dankzij dit project is er tussen Denemarken en DWF Europe een nauwe samenwerking ontstaan. Samen hebben zij een ultramodern crematorium gebouwd. De gebruikte techniek en het resultaat in warmteterugwinning trekt wereldwijd de aandacht!

Last Updated on: november 6th, 2014 at 8:12 pm, by admin


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *